THÔNG BÁO

“V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm một (01) máy sấy công nghiệp công suất 77kg/mẻ cho công trình Xưởng Giặt là May đo” Căn cứ vào Quyết định số: 86 /QĐ-OSCVT, ngày 14/12/2015, của Giám đốc OSC Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu […]