[:en]

THE OIL SERVICES COMPANY OF VUNG TAU (briefly called OSC VUNG TAU)- a professional catering services provider- was established in 1989 as a subsidiary of THE NATIONAL OIL SERVICES COMPANY OF VIETNAM (briefly called OSC VIETNAM), now OSC VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Through twenty seven years of operation and development, we always consider the quality and prestige of services as our first standard. Our knowledge and experience enable us to ensure that every service is operating to its full potential. We have scored considerable success, especially in catering services for many years.
Building upon our past achievements, we shall strive for stronger developments, and of being worthy of the confidence placed in us by our inland and overseas clients.

[:vi]

Công ty Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) – Nhà cung cấp chuyên nghiệp về dịch vụ đời sống trên các công trình biển- được thành lập năm 1989 và là đơn vị trực thuộc Công ty TNHHMTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam), hiện là Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

Với trên 25 năm hoạt động và phát triển,OSC Vũng Tàu luôn lấy chất lượng và uy tín dịch vụ làm tiêu chuẩn hàng đầu. Mỗi dịch vụ đều được thực hiện với khả năng và tiềm lực cao nhất. OSC Vũng Tàu đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác tổ chức và cung cấp dịch vụ sinh họat cũng như dịch vụ đời sống cho ngành dầu khí. OSC Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng và phát triển đơn vị đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong và ngoài nước.

[:]