[:en]

At the first stage of our operation, OSC Vung Tau only carried out simple services: supplying foodstuffs and hiring catering personnel like cooks, bakers, stewards …

Thanks for opening policy of Vietnamese Government, in the 1990s many foreign oil and gas companies such as started their exploring and exploiting activities in Vietnam. Along with such activities, OSC Vung Tau’s services have gradually grown and our catering service has presently become a well-known and reliable trade name among all the oil & gas operators and contractors working in Vietnam. As a reward, more and more companies come to use our services. We have performed package catering services for 74 offshore oil and gas facilities of EOE, ONGC Videsh, PetroCanada, BP, Petronas, AEDC, JVPC, Hyundai, BHP, MJC, KNOC, PetroFina, Occidental, CanOxy, ENSCO, TNK- Rosneft, SeaDrill, Shelf Drilling, Swiber, AMNRG OJSC … operating in Vietnam and around the world: in Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Japan, Dubai, Bangladesh, Brazil …

In parallel with its development, OSC Vung Tau has built a close-knit team having great experience, professional and managerial skills to maintain continuous success and to adapt to the new trend of global integration and stable development.

[:vi]Công ty Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) được thành lập từ năm 1989 với chức năng tổ chức và cung cấp dịch vụ đời sống cho ngành dầu khí, bao gồm:

  • Cung cấp dịch vụ đời sống trọn gói (ăn uống, ngủ nghỉ)
  • Cung cấp nhân lực (cán bộ quản lý điều hành dịch vụ, nhân viên bếp, nhân viên bánh, nhân viên phục vụ)
  • Cung cấp thực phẩm, hàng hóa
  • Cho thuê các loại container vận chuyển hàng hóa, thực phẩm
  • Dịch vụ giặt ủi- may đo

Với phương châm “An toàn- Uy tín- Chất lượng” và kinh nghiệm phục vụ cho khách hàng đa quốc tịch, OSC Vũng Tàu đã được nhiều công ty dầu khi tin tưởng lựa chọn làm nhà cung cấp dịch vụ đời sống như EOE, ONGC Videsh, PetroCanada, BP, Petronas, AEDC, JVPC, Hyundai, BHP, MJC, KNOC, PetroFina, Occidental, CanOxy, ENSCO, TNK- Rosneft, SeaDrill, Shelf Drilling, Swiber, AMNRG OJSC… trong lãnh thổ Việt Nam và cả nước ngoài như Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Japan, Dubai, Bangladesh, Brazil …[:]