[:en]

Infrastructure

Shore base supply: located at 260 Le Loi Street with a system of warehouse for food preserving and storing before being loaded into containers for shipment.

Container workshop: Located at 260 Le Loi for container maintenance and repair

Laundry and tailoring workshop: equipped with industrial washing, ironing, drying machines to provide laundry services to offices, hotel and residents in Vung Tau City and surrounding areas.

Training facilities (galley, cabin, …) : located nearby head office for training and improving offshore personnel’s skills in bakery, cooking, housekeeping, etc.

Labor source:

All management staffs are knowledgeable, enthusiastic and dedicated to the tasks assigned, fluent in foreign languages, experienced in performing oilfield catering contracts. They are equipped with sufficient working facilities, means of communication to ensure the lines of communication and smooth works around the clock, including sudden cases.[:vi]Cơ sở vật chất:

Khu căn cứ dịch vụ tại 260 Lê Lợi bao gồm hệ thống container đảm bảo các điều kiện chuyên chở thực phẩm, hàng hóa trên biển theo tiêu chuẩn của ngành dầu khí

Xưởng sửa chữa và bảo dưỡng container

Phân xưởng giặt là-may đo được trang bị hệ thống máy giặt, sấy, ủi công nghiệp cung cấp dịch vụ giặt ủi cho hầu hết các khách sạn, nhà hàng, văn phòng lớn tại T,P Vũng Tàu

Khu bếp, phòng mô hình phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện tay nghề cho công nhân dịch vụ

Nhân lực:

Tất cả đội ngũ nhân lục đều có tay nghề cao, nhiệt tình với công việc được giao, thông thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Ngoài ra, đội ngũ nhân lực còn được trang bị các phương tiện, dụng cụ làm việc đầy đủ, gồm cả những phương tiện truyền thông, liên lạc để đảm bảo việc thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay cả trong các trường hợp đột xuất.[:]