OSC Vũng Tàu cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao và ổn định. OSC Vũng Tàu là công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP – CODEX do tổ chức chứng nhận TUV-NORD CERT GmbH cấp.

Mọi quá trình hoạt động sản xuất-kinh doanh của OSC Vũng Tàu đều tuân thủ các tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các quá trình liên quan đến cung ứng, vận chuyển, chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống trên các công trình dầu khí tuân thủ theo tiêu chuẩn HACCP.

ISO HACCP Certificates