[:en]I. GENERAL REGULATIONS ON SERVICES BOOKING AND PAYMENT 

We provide the following services:
Package catering service
Manpower (campboss, cook, steward,..)
Food stuffs, goods
Container for rent
Laundry, tailoring services

To book the service, please call for support staff and reservation follow the information below:

The Oil Services Company of Vung Tau
Address: 124-126, Le Loi Street, Ward 4, Vung Tau City
Phone: (064) 3832487- 3832485 Fax: (064) 3832327

Forms of Payment: Wire Transfer or direct payment at the company.

II. POLICY OF COMPLAINTS HANDLING PROCESS

Receive all customer complaints regarding the company’s services.
Customer can contact us to phone number : (064) 3832487- 3832485 or email : oscvt@vnn.vn/ sales@oscvungtau.com
Time to settle complaints within a maximum of 03 (three) working days from receipt of customer complaints. In case of force majeure, 2 parties will negotiate.

III. PRIVACY POLICY

1. The purpose and scope of information gathering
Company Vung Tau Petroleum Services does not sell, share or exchange personal information of customers collected on the site to any other third party.
Personal information collected will only be used within the company.
When you contact the registration service, the personal information collected oscvungtau.com include:

 • First and last name
 • Address
 • Phone
 • E-mail

2. The scope and purpose of using customers’ information

Collected Customers’ information will only be used internally Osc Vungtau company and for one or all of the following purposes:

 • Customer support
 • Provide relevant information to service
 • Handling orders and providing services, information through our website according to customers’ needs
 • We can send product information, services, information about upcoming events, or employment information if customers sign up to receive email notification.
 • In addition, we will use the information that customers provide to support customers account management; validation and implementation of financial transactions related to online payments of customers

3. Time of information saving

For personal information, oscvungtau.com delete this data once the customer requests, customer requests to email: oscvt@vnn.vn

4. The contact of company that collects and manages personal information

The Oil Services Company of Vung Tau
Address: 124-126, Le Loi Street, Ward 4, Vung Tau City
Website: oscvungtau.com
Email: oscvt@vnn.vn Phone: (064) 3832485 3832487-

5. Method and tools for customers to access and edit personal data

Oscvungtau.com does not collect customer information via the website, customer personal information collecting is done by email contact to order products that sent to our mail box: oscvt@vnn.vn or phone number contact to order products call (064) 3832487- 3832485

You can contact the email address and phone number above to request oscvungtau.com edit your personal data.

6. Commit to secure customer private information

At oscvungtau.com, the protection of customers information is very important, you are assured that the information provided to us will be kept confidential. oscvungtau.com committed to not share, sell or rent your personal information to any other person. Oscvungtau.com commitment to only use your information in the following cases:

Improving the quality of service for customers
Resolving disputes and complaints
When law enforcement agencies require.
oscvungtau.com understand that your interest in the protection of personal information is also our responsibility. In case that customers have any questions, comments regarding the privacy policy of oscvungtau.com, please contact us via the hotline (064) 3832487- 3832485 or email: oscvt@vnn.vn/ sales@oscvungtau.com[:vi]I. Quy định chung về đặt dịch vụ và thanh toán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Dịch vụ đời sống trọn gói (ăn uống, ngủ nghỉ)
Nhân lực dịch vụ ngoài khơi (cán bộ quản lý điều hành dịch vụ, nhân viên bếp, nhân viên bánh, nhân viên  phục vụ)
Thực phẩm, hàng hóa
Cho thuê các loại container vận chuyển hàng hóa, thực phẩm
Giặt ủi- may đo

Để đặt dịch vụ, quý khách vui lòng gọi điện để được nhân viên hỗ trợ tư vấn và đặt phòng theo thông tin bên dưới:

Công ty dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
Địa chỉ: 124-126, Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3832487- 3832485                           Fax: (064) 3832327

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại công ty.

 

II. Chính sách quy trình xử lý khiếu nại

 1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
 2. Tất cả mọi trường hơp bảo khiếu nại về dịch vụ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại: (064) 3832487- 3832485 hoặc email: oscvt@vnn.vn
 3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

III. Chính sách bảo mật 

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà oscvungtau.com thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được oscvungtau.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, oscvungtau.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về oscvt@vnn.vn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
Địa chỉ: 124-126, Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu
Website: oscvungtau.com
Email: oscvt@vnn.vn                        Điện thoại: (064) 3832487- 3832485

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Oscvungtau.com không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm gửi về hộp mail của chúng tôi: oscvt@vnn.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về (064) 3832487- 3832485

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu  oscvungtau.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại oscvungtau.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. oscvungtau.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Oscvungtau.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau :

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

oscvungtau.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của oscvungtau.com, vui lòng liên hệ qua số hotline  (064) 3832487- 3832485 hoặc email: oscvt@vnn.vn[:]