[:en]OSC Vung Tau is specializing in providing of catering services to oil and gas industry.[:vi]Là nhà cung cấp dịch vụ đời sống cho các công trình dầu khí trong nước và ở nước ngoài[:]