OSC Vũng Tàu là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sinh hoạt tại Việt Nam. Nắm rõ điều kiện dịch vụ cho các khách hàng từ nhiều vùng văn hóa khác nhau, cùng với sự cố gắng và tinh thần sáng tạo, OSC Vũng Tàu đã giành được sự tin cậy ngày càng tăng của các khách hàng trong và ngoài nước và đã giành được nhiều hợp đồng lớn và dài hạn cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Đặc biệt trong những năm vừa qua, OSC Vũng Tàu đã có những bước tiến chắc chắn, trong cùng một lúc có thể thực hiện một số hợp đồng có qui mô, thời hạn dài và có thể tổ chức cung cấp dịch vụ cho các dự án ở nước ngoài.

IMG_0117-2 img_0993