[:en]

OSC Vung Tau is the first company in Vietnam to provide package catering services offshore. As an integral part of the client team, we contribute to the success of our clients’ operations by creating a friendly and cosy living environment with high quality services provided.

We continuously make our best to provide our services to meet cost, quality and schedule requirements. For over 25 years’ experience plus quality-oriented efforts and creative spirits, OSC Vung Tau has been winning the increasing confidence of domestic and foreign clients who have awarded it with catering contracts of various sizes and terms. Recently, OSC Vung Tau has made breakthrough advances in the fact that it can at one time executes a number of contracts of different services targets with extended scope of work and long-term duration, and also caters for overseas projects far away from Vietnam (Malaysia, United Arab Emirates, Japan and during their voyage phase to worksite in Nigeria, Congo, Algeria, Equatorial Guinea, Angola, Myanmar, Brazil…).

IMG_0117-2

IMG_0128-2

[:vi]

OSC Vũng Tàu là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sinh hoạt tại Việt Nam. Nắm rõ điều kiện dịch vụ cho các khách hàng từ nhiều vùng văn hóa khác nhau, cùng với sự cố gắng và tinh thần sáng tạo, OSC Vũng Tàu đã giành được sự tin cậy ngày càng tăng của các khách hàng trong và ngoài nước và đã giành được nhiều hợp đồng lớn và dài hạn cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Đặc biệt trong những năm vừa qua, OSC Vũng Tàu đã có những bước tiến chắc chắn, trong cùng một lúc có thể thực hiện một số hợp đồng có qui mô, thời hạn dài và có thể tổ chức cung cấp dịch vụ cho các dự án ở nước ngoài.

IMG_0117-2 img_0993

[:]