THÔNG BÁO

“V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hai (02) máy giặt vắt công nghiệp 18kg cho công trình Xưởng Giặt là May đo”

Căn cứ vào Quyết định số: 55/QĐ-OSCVT, ngày 29/7/2015, của Giám đốc OSC Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hai (02) máy giặt vắt công nghiệp 18kg cho công trình Xưởng Giặt là May đo.

Nay bên mời thầu thông báo cho các nhà thầu được biết: Công ty TNHH Tân Gia Phan là đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm hai (02) giặt vắt công nghiệp 18kg cho công trình Xưởng Giặt là May đo.

Kính mời đơn vị trúng thầu liên hệ trực tiếp với Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) để hoàn thiện & ký kết hợp đồng theo đúng quy định.

Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả đảm bảo dự thầu trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, đảm bảo dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Bên mời thầu xin cảm ơn các Nhà thầu đã tham gia đấu thầu gói thầu Mua sắm hai (02) máy giặt vắt công nghiệp 18kg cho công trình Xưởng Giặt là May đo.

Trân trọng cảm ơn!

[:]
Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0254 3541 368
VietnameseEnglish