THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 02 máy giặt-vắt công nghiệp18Kg cho Xưởng Giặt là may đo. Nội dung chi tiết như sau:

-Tên Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

-Tên gói thầu: Mua sắm 02 máy giặt-vắt công nghiệp18Kg

-Tên dự án: Xưởng Giặt là – May đo

-Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có

-Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 8giờ 00 ngày 16/7/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành HSYC: CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

+ Địa chỉ: 124-126 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

+ Điện thoại: 064.3832418           , Fax :064.3832327

Hồ sơ đề xuất (báo giá) phải được gửi đến Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, số 124-126, Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu, chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 23 tháng 7 năm 2015.

Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá vào thời gian địa điểm nêu trên.[:]

Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0254 3541 368
VietnameseEnglish